کارخانه

عکس ها

شرکت

کارگاه

تولید

16
17
13
15
11
10
12

ویدئو

کیسه بزرگ ، کیسه 1 تنی ، کیسه فله ، تولید کیسه جامبو

حلقه کفن برای کیف بزرگ ، کیف فله

دوخت کیف عمده

کیسه QC Clear For Fibc Bag

زنجیر خط تولید کیسه Fibc

انبار رول کیسه Fibc

دستگاه پوشش PE برای کیف بزرگ